14Nov 2019

Those who remember the old days without the global network can still recall the feeling of not being available all the time. However, Generation Z will never have that privilege as the Internet has been a part of their lives almost since the day they were born. The Power of the Internet of Things A […]

13Nov 2019

Geçen yıl, 2018’de, Avrupa Birliği’nin bir parçası olan devletler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR0, vatandaşlarına ek veri güvenliği sağlamak için yürürlüğe koydu. GDPR’nin sonuçlarının battığı gibi, bunun sadece bir uyumluluk olmadığı açıktır. Egzersiz yapmak, ancak sektörün genelinde bir zihniyet değişikliği, bu, etkin veri güvenliğinin anahtarıdır. Online oyun endüstrisi hacker’lar, gerçekte ve kurgu için her zaman […]

04Nov 2019

Bilindiği üzere 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğinin; – 3 üncü maddesinde kişisel veri saklama ve imha politikası; “veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika” […]

10Oct 2019

ELY, CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM, October 7, 2019 /EINPresswire.com/ — IT Governance, the leading provider of cyber security and privacy management solutions, has released a new green paper: ISO 27701 – Privacy information management systems. ISO/IEC 27701:2019 is a new privacy-focused standard that provides organisations with a comprehensive set of guidelines for managing security of information and […]