Değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız,

Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatta bugün değişiklik yapılmış olup, değişiklikleri içeren karşılaştırmalı tabloyu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımla,