All posts by: Jurcom

About Jurcom

Özel nitelikli kişisel veri demek, bilgilerin öğrenilmesi halinde ilgili olan kişi hakkında ayrımcılık yapılarak ya da o kişinin mağdur olmasına neden olunabilecek olan nitelikli verilerdir. Bunun için adından da anlaşılacağı üzere özel olan bu verilerin korunmasında daha hassas ve korumacı olmak gereklidir. KVKK bu veriler için önemli olarak değerlendirmiş ve bu önemin daha ön plana […]

Makalemizin ayrıntılarında veri sorumlusunun meşru menfaatinin tespit etmek için göz önünde bulundurulması gereken hususlar nelerdir? Ve verilerin sorumluluğunu almış olan kişinin menfaat şartına dayanması halinde bu şartın bulunduğunun tespit edilebilmesi için aşağıda sıralayacağımız maddelerin göz önünde bulundurulması gerekli olacaktır. Menfaatin veri sorumlusuna ait olması: Kişisel verileri koruması kanununda verilerin kullanılabilmesi için meşru menfaatin veri sorumlusuna […]

Bazı kişiler kendilerine ait olan bilgilerin paylaşılması konusunda herhangi bir kaygı duymadıklarından dolayı bu bilgilerin paylaşılmasına müsaade edebilirler. Bu durum alenileştirilme olarak tanımlanmış olduğundan dolayı amacına uygun bir şekilde kişinin açık rızası olmadan da işlenebilir ve bunun hiçbir mahsuru yoktur. Bilgiler kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olduğu ise herkes tarafından bilindiğinden dolayı bu veriler, korunması gerekli […]

KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nisan 2016 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve özel hayatın gizliliğinin sağlanması amacıyla uyum projeleri kapsamında tamamlanmış yasal bir güvencedir. Kişisel Verileri Koruma Kanununda gerçek kişilerin tanımlanabilmesi için “ilgili kişi” ifadesi kullanılır. Gerçek kişi ise kanun düzenlemesinin tanım bölümünde korunması gereken kişi şeklinde belirtilmiştir. Kanun kişisel verileri tanımlarken, […]

Kişisel Verilerin Korunmasında Avukat Desteği Modern toplumun en önemli değerleri arasında gösterilen bilgi her geçen gün önemini biraz daha artırırken elde edilen bilgilerin korunması, saklanması, muhafaza edilmesi de gerek devlet gerekse özel firmalar tarafından sağlanmak zorunda. Kişisel verileri Koruma Kanunu bu kapsamda oluşturulmuş ve bireylerin özel yaşamlarını, özel bilgilerini korumakla mükellef kılmıştır. Birçok ticari işletme […]

2016 yılından itibaren hayata geçirilmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) , özel hayatın gizliliğinin sağlaması ve temel hak-özgürlüklerin korunmasını hedefler. Dijital ortamda toplanan kişisel bilgilerin işlenmesini, saklanmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yasanın gerektirmiş olduğu şartlara uymakla yükümlüdür. 6698 sayılı (KVKK) Kişisel Verilerin Korunma Kanununda belirtilmiş olan istisnai durumların dışında insanların kişisel bilgilerinin, yine […]

GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20. maddesi ile anayasal koruma altına alınan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bireyin kişisel verileri üzerindeki hakkı, kamusal organların kişisel veri ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetleri karşısında, bireyi veri işleme faaliyetlerinin öznesi haline gelmekten, özel yaşam ilişkilerinin bütün yönlerine ait verileriyle kamusal iktidar […]

80’lerden sonra ilk kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte, günlük yaşamda hem iş ortamında hem de ev ortamında veri işleme yaygınlık kazanmıştır. Bilgisayarların bu yaygın kullanımı ile birlikte günlük hayatta çeşitli amaçlarla kişisel veriler de yoğun bir şekilde işlenmeye başlamıştır. Bu nedenle, Anayasalar ile korunan kişilik haklarının içerisinde kişisel verilerin de korunmasını gündeme getirmiş, bir temel […]