Enerji

 

Arama, üretim, dağıtım, iletim, satış, kamulaştırma, ruhsatlandırma, ithalat, ihracat faaliyetleri ve elektrik, doğal gaz, petrol, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının madencilik faaliyetleri ile ilgili pek çok düzenleme vardır. Enerji alanında yatırım yapan yerli ve yabancı şirketlerin ilgili belgelerin alınması, üretim ve dağıtım lisans başvuruları, ruhsat devri, kamulaştırma, Enerji Piyasası Denetleme Makamları ile idari ilişkilerin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması, elektrik satışlarının düzenlenmesi için sözleşmelerin hazırlanması, özelleştirme yoluyla hidroelektrik santrallerinin alınması gibi birçok alanda desteğe ihtiyacı olabilir. JURCOM, enerji ile ilgili yasal uygunluk projeleri, risk değerlendirmeleri ve denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.