Finans

 

Dünyadaki finansal krizlerin patlamasıyla birlikte, gerekli güven ortamını korumak ve riskleri en aza indirmek için küresel olarak finansal hizmetler konusunda birçok düzenleme yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler için kurallar karmaşık olabilir veya yetki alanları farklı olabilir. Finansal sistemler için düzenlemeler hazırlarken, genel olarak 4 ana konu hedeflenmiştir. Bunlar piyasa yapıları, banka yapıları, vergi şeffaflığı, sermaye ve likiditedir. Bu konulardaki düzenlemelere örnek olarak; AIFMD, Basel III, BCBS Marjı kuralları, Kanada Türevleri Ticaret Raporlaması, Merkezi Menkul Kıymetler Mevduatı, Düzenleme ve T + 2, CRD IV, CRS, Dodd-Frank Yasası, Dodd-Frank Vol. Bankacılık Reformu, FATCA, FMSB, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) pazar reformu, ISDA 2014 Kredi Türevleri Tanımları, MAD ve MAR, MiFID II, PRIIP’ler, T + 2 – ABD, Kanada, Meksika ve Peru, Hedef 2-Menkul Değerler ( T2S), UCITS V, BK Bankacılık Reformu, BK Para verilebilir.