Karbon Emisyonu

 

AB, emisyonları azaltmak, temiz enerji ve enerji verimliliğini teşvik etmek ve Avrupa’nın düşük karbonlu ekonomiye geçişini kolaylaştırmak için bir dizi politikaya sahiptir. Dünyanın en büyük karbon pazarını yaratan emisyon ticaret sistemi (ETS) kendi başına en önemli araçtır. AB ETS, AB emisyonlarının yaklaşık yüzde 55’ini kapsamamaktadır. Bu sektörler arasında ulaştırma, inşaat, tarım ve atık yönetimi bulunmaktadır. Üye Devletler, bu sektörlerdeki emisyonlarla ilgili 2020 yılının sonuna kadar bağlayıcı ulusal hedefler belirleyen bir çaba paylaşımı anlaşması imzaladılar. JURCOM, karbon emisyonlarıyla ile ilgili yasal uygunluk projeleri, risk değerlendirmeleri ve denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.

Havacılık endüstrisinde karbon emisyonunu azaltmayı amaçlayan CORSIA anlaşması, JURCOM’un uzmanlık alanıdır.