Kişisel verileri ele geçirme ve bu bilgilerin yayılmasını sağlamak hukuka aykırılık içeren bir suçtur. Bu suçun temelinde ise ilgili kişinin hak ve özgürlüğünün hiçe sayılarak gizli kalması gereken ve üçüncü kişiler tarafından bilinmesine müsaade edilmeyen bilgilerin açıklanmasıdır. Kişisel verilerle ilgili kişinin rızası olmadan yapılan her bir eylem kişisel verilerin ele geçirilmesi suçu olarak tanımlanabilir.

KVKK bu gibi durumlarla ilişkin gidilecek olan yolun belirlenmesi ve yasal hale getirilmesi için çıkarılmıştır. Dolayısıyla TCK’nın 136.maddesinde seçimlilik hareketli bir suç olarak belirlenmiştir. Bunun için aşağıdaki hareketlerden herhangi bir tanesinin işlenmiş olması cezai işlem gerektirir.

  1. Kişisel bilgilerin izinsiz başkasına verilmesi
  2. Bilgilerin izinsiz bir şekilde yayınlanması
  3. Bilgilerin bir başkası tarafından ele geçirilmesi.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş olması farklı bir ceza gerektirir. Buna göre failin ceza almasına neden olarak aşağıdaki durumlar örneklenebilir.

  • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi, Kayda Alınması ve İfşa Edilmesi Suçu,
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,
  • Bilişim suçları,
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ilgili kişiye ait veriler ele geçirilmişse o zaman kişinin suç duyurusunda bulunması gerekmez. Suçun soruşturması başvuru işlemi olmadan da yapılabilir. Kişi tesadüfen ya da herhangi bir şekilde suçun işlenmiş olduğunu öğrenmişse hemen savcılık tarafından soruşturma başlatılabilir. Kişisel Verilerin Koruması Kanununda zaman aşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre sonucunda işlenmiş olan suça dair başvuru yapılmış olsa bile reddedilecektir.

Hangi Bilgiler Kişisel Veri Olarak Kabul Edilir?

Elbette ki her bilgi kişisel veri olarak kabul edilemez. Bunun için öncelikli olarak kişisel veri kavramının ne olduğunu bilmek gerekir. Basit bir tanımlama yapacak olursak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmelidir.

JURCOM, KVKK ile ilgili yapılacak uyum projeleri ile ilgili firmanıza gerekli olan eğitim desteğiniz sağlayacak ve bu sayede verilerle ilgili işleniş konusunda gerekli desteği size sağlayacaktır.

https://www.jurcom.nl/tr2/