Bazı kişiler kendilerine ait olan bilgilerin paylaşılması konusunda herhangi bir kaygı duymadıklarından dolayı bu bilgilerin paylaşılmasına müsaade edebilirler. Bu durum alenileştirilme olarak tanımlanmış olduğundan dolayı amacına uygun bir şekilde kişinin açık rızası olmadan da işlenebilir ve bunun hiçbir mahsuru yoktur. Bilgiler kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olduğu ise herkes tarafından bilindiğinden dolayı bu veriler, korunması gerekli olan bilgiler olarak değerlendirilmez ve hukuki sorumlulukta ortadan kalkmış demektir.

Kişisel verilerin alenileşmiş olabilmesi için ise öncelikli olarak kişinin kabul etmesi gerekir. Yani daha da net bir ifadeyle anlatacak olursak alenileştirme iradesinin kişinin kendi isteği ile yapılmış olması gerekir. Yani veriyi toplayan kişiler bunun kararını kendileri veremez. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki bir kişi hakkında var olan bilgilerin görünür olması demek o bilgilerin alenileştirilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir.

Alenileştirilmiş olan bilgilerin amacının dışında kullanılıyor olması da yasaktır. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse ikinci el satışı yapılan bir internet sitesi üzerinde aracının satılması amacıyla bilgilerini paylaşan ilgili kişinin iletişim bilgileri hiçbir şekilde pazarlama amacıyla kullanılamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde ise kanuna aykırı hareket edilmiş olunacaktır.

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Ne Anlama Gelmektedir?

KVKKya göre veriler temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemesi amacıyla düzenlenmiştir. Buna göre veri sorumlusunun menfaatleri doğrultusunda bu verilerin işlenmesi zorunlu olması halinde kişisel verilerin işlenebileceği şeklinde düzenlenmiştir.  Yani veri sorumlusunun menfaati, gerçekleştirilecek olan işlemenin neticesinde elde edeceği çıkara ve faydaya yöneliktir.

Veri sorumlusunun elde edeceği fayda ne demektir?

Veri sorumlusunun elde edeceği fayda ilgili olan kişinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek şekilde etkin, belirli ve mevcut bir menfaatine dair olması gerekir.

Örneğin bir firma sahibi çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine engel olmamak şartıyla onların verilerini işleyebilir. Ancak buradaki amaç çalışanların maaşları, zamları, sosyal haklarına dair bilgiler olması gerekir. Bu bilgiler şirket sahibinin çalışanlarına vereceği görevleri etkileyeceğinden dolayı veri sorumlusu statüsünde bulunan şirketin sahibinin menfaati şeklinde tanımlanabilir. KVKK hakkında detaylı bilgi ve destek almak için https://www.jurcom.nl/tr2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.