Kişisel veri ve kişisel verilerin kimleri ilgilendirdiğinden daha önce bahsetmiştik. Bu makalemizde ise Kişisel Verilerin işlenmesi ne demektir? Bu konu hakkında bilgi verelim istedik. Kişisel veri,  bilgilerin herhangi bir şekilde otomatik ya da manüel olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, düzenlenmesi, aktarılması, açıklanması gibi her turlu işlemin ifade edilmesidir.

Mesela buna bir örnek verecek olursak. Elde edilmiş olan kişisel verilerin bir CD ya da bilgisayarın hard diskinde, tutulması gibi tanımlanabilir. Veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı tutulmamış bir bilginin ilk kez elde edildikten sonra üzerinde gerçekleştirilecek olan diğer tüm işlemleri kapsar. Peki, yukarıda otomatik yollarla işlenmesi şeklinde bir ifade kullandık. Bu ifadeden kasıt ne demektir.

Kişisel Verilerin Otomatik Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununda otomatik işleme açık bir şekilde anlatılmıştır. Gerekçede ise neden açıklanırken bu bilgilerin “ özel sektör ya da kamu içerisinde bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla toplanmış ve kullanılmış olduğu söz konusudur.” Şeklinde bir ifade kullanılmış neticesinde ise otomatik işlemenin bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen bir durum olduğundan bahsedilmiştir.

Tamamen veya kısmen otomatik olan işleme

Tamamen ya da kısmen otomatik olan veri işlemelerinde insan yardımına ihtiyacın olmadığı ya da çok az bir desteğin olduğu yöntemlerle verilerin kendi kendisine kaydedilmesi, silinmesi, değiştirilmesi ya da aktarılması gibi işlemler söz konusudur.

Otomatik veri işlenmesi

Otomatik veri işlenmesinde insana hiç ihtiyaç yoktur. Her şey bilgisayarlar ve akıllı cihazlar yardımıyla kayıt altına alınabilir ve daha önceden geliştirilmiş olan yazılım ve algoritmalar neticesinde hareket eder. Risk değerlendirmesi yapabilmek otomatik sistemlerde daha etkilidir. Siz neyi tanımlarsanız sistem o yönde hareket edecektir.

Otomatik Olmayan Yollarla İşlenmesi

Otomatik olmayan yollarla verilerin işlenmesinde insan yardımı söz konusudur. Manüel olarak kişiden alınan ya da elde edilmiş olan veriler insanlar tarafından bilgisayarlara kayıt edilir. Bu süreç biraz daha zahmetli ve detaycılık gerektirir.

Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla işleme ise manüel olarak hazırlanan ancak erişimi ve anlamlandırmayı kolaylaştıran işleme faaliyetini ifade eder.

Uyum projeleri kapsamında firmanın ya da kurumunuzun kişisel verilerini işleme konusunda JURCOM uzman personelleriyle destek sağlayacaktır.

https://www.jurcom.nl/tr2/