Teknoloji geliştikçe insanlara ait olan bilgiler her gün farklı platformlar üzerinde kolayca işlenebiliyor. Bu verilerin işlenmesi özellikle ticarette daha hızlı, daha kolaylık ve avantajlar sağlıyor gibi görünüyor olsa da verilerin kötü niyetli olan kişiler tarafından istismar edilme durumu da var. Bunun için toplanan bu verilerin toplayan tarafından korunabilmesi ve bilgileri toplanan kişilerinde haklarını savunabilmesi için hukuki bir alt yapıya ihtiyaç doğmuş ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu bu amaçla zorunluluk haline gelmiştir.

Kişisel verilerin korunması sadece bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilemez. Temelinde insanın kişiliğinin korunması vardır. Bunun nedenle insana verilmiş olan bu hak özel hayatın gizliliğini önemser. İnsanın onur ve haysiyetinin korunabilmesi, temel hak ve özgürlüğünün verileri işlenirken de saklı kalması KVKK ile mümkün hale gelmiştir.

07 Nisan 2016 tarihinde resmen kabul edilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ilk olarak 2010 yılında anayasal güvence altına alınmıştır. Aradaki süre ise firmaların, kurumların ve veri toplayıcıların eğitim alarak nasıl bir sistem geliştirmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi ve bir anlamda uygulama öncesinde hazırlık aşaması olarak değerlendirilmiştir.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından belli bir düzen ve disiplinde sağlanmış olduğu gibi verileri toplayanlar gelişi güzel bir şekilde saklayamayacak ve bilgilere erişim yetkisi olmayan kişilerle paylaşımda bulunamayacaklar. Bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi insanların hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması anlamını taşıyor.

Kişisel verilerin korunması kanunu kabul edildi ve bu verilerin düzenleyici denetim kapsamında işleyici sürdürebilmek adına bir mekanizmanın oluşturulması sağlandı. Veriler hukuka aykırı bir şekilde dağıtılması, toplanması ve işlenmesi gibi durumlarda mekanizma doğrudan devreye girerek engelleme sağlanıyor.

Kanunla birlikte aslında verilerin işlenmesinin sınırlandırılması değil bunun tam tersine rekabet çerçevesinde ekonominin daha iyi bir dengede olması sağlanmış oldu. Kanunun tek bir amacı var o da işlenen verilerin kişinin kendi rızası olmadan bir başkasıyla paylaşıma müsaade edilmemesini sağlamak.

Biz JURCOM olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında firmaların nasıl hareket etmeleri gerektiği ve bilişim temellerinin buna uygun bir şekilde hazırlanarak kanuni yükümlülüklerini tamamlayabilmelerini sağlarız.

https://www.jurcom.nl/tr2/