7 Nisan 2016 yılından itibaren yürürlüğe girmiş olan KVKK yani kişisel verileri koruma kanunun ile birlikte yaşam içerisinde bir takım farklılıklar getirilmiş oldu. Yasayla birlikte değişen en önemli şey insanların özel hayatlarının gizliliğinin önemi vurgulanmış oldu. Buna karşılık ilgili kişinin özel hayatına dair bilgiler hiçbir şekilde izin alınmadan paylaşılamayacak ve işlenemeyecek. Yani kişisel temel hak ve özgürlükler yasayla birlikte koruma altına alınmış durumda. Kişisel Verileri Koruma Kanunu içerisinde verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kurallar açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. JURCOM uyum projeleri kapsamında hayata geçirilen KVKK ile ilgili size eğitim desteği sağlayacaktır.

Eskiden birçok firma kişisel verileri gelişi güzel toplayabiliyor ve istedikleri şekilde kullanabiliyordu. Dolayısıyla dijital ortamda yetkisiz kişilerinde bu verilere ulaşabilme ihtimali kişinin özel hayatının ifşası ve kötü amaçlı kullanılmasına zemin hazırlayabiliyordu. yasa sonrasında ise bu verilerin izinsiz bir şekilde kullanılması veya meşru yollardan ele geçirilmiş olması yasal sorumluluk gerektirdiği için daha dikkatli hareket etmeyi gerektiriyor. Firmalar bu kapsamda işledikleri verilerin korunmasını sağlayabilmek ve neler yapmaları gerektiği konusunda düzenleyici denetim kapsamında kendilerini sağlama almak istiyorlar. Bu da onları profesyonel bilişim uzmanları ve KVKK avukatlarından destek almaya zorunlu yapıyor.

KVKK ile İlgili Yükümlülükler

Kanun uygulamaya geçtikten sonra bir takım yaptırımları beraberinde getiriyor. Buna göre kurum ve kuruluşlar kendilerini kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda veri sorumluları için bir takım yükümlülükleri ortaya çıkarıyor.

Kurum ve kuruluşlar kendi işletmelerinin alt yapılarını koruyabilmek adına gerekli olan güvenlik önlemlerini mutlaka almak zorundalar.

Kanunda dikkat çeken hususlardan birisi de verilerin toplanması sırasında veri sorumlularına düşen görev noktasında oluyor. Veri sorumlusu ilgili kişiden bilgilerini alırken ne amaçla alındığını ve kullanılacağı yeri mutlaka açık ve anlayabileceği bir dille anlatmak zorunda.

Biz bu süreçte kurum ve kuruluşlara KVKK konusunda gerekli eğitim desteğini sağlayabiliyoruz. Bize https://www.jurcom.nl/tr2/ adresimizden ulaşabilirsiniz.