Kişisel Verilerin Korunması

 

AB’nin GVKY’si 25 Mayıs 2018’den itibaren yürürlüktedir. GVKY, AB’de bulunan işletmelerin yanı sıra aşağıdakilerden herhangi birini yapan ve AB dışında yer alan işletmelere uygulanır:

  • AB’deki insanlara mal ve hizmetler sunan,
  • AB’deki insanların davranışlarını izleyen, veya
  • Yukarıdaki amaçlar için AB’deki kişilerin kişisel verilerini işleyen ve saklayan.

Şirketinizin nerede bulunduğu önemli değildir.

 

25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdikten sonra GVKY, şirketler için idari para cezalarında ciddi artışlar sağlamıştır. Bu cezalar küresel yıllık gelirin % 4’üne veya 20.000.000 Euro’ya kadar olabilir. Türkiye’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) AB’nin 95/46/EC Yönergesinden aktarılmıştır. KVKK, veri denetleyicileri ve veri işleyicilerine idari para cezaları içeren birçok zorunluluk getirmiştir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu, bu alanda hapis cezasını öngörmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de veri koruma daha önemli bir alan haline gelmiştir.

JURCOM müşterilerine GVKY kapsamında yasal düzenlemelere uyum projeleri, denetim ve risk değerlendirme hizmetleri, VKG ve Temsilci hizmetlerinin yanı sıra veri keşfi, veri envanter yönetimi, veri sahibi erişim talebi yönetimi ve AB ve Türkiye’deki uluslararası standartlara uygun olarak veri koruma ile ilgili şirket içinde geliştirilen yazılımı aracılığıyla diğer yönetim hizmetlerini sunmaktadır.