Kişisel Verilerin Korunmasında Avukat Desteği

Modern toplumun en önemli değerleri arasında gösterilen bilgi her geçen gün önemini biraz daha artırırken elde edilen bilgilerin korunması, saklanması, muhafaza edilmesi de gerek devlet gerekse özel firmalar tarafından sağlanmak zorunda. Kişisel verileri Koruma Kanunu bu kapsamda oluşturulmuş ve bireylerin özel yaşamlarını, özel bilgilerini korumakla mükellef kılmıştır. Birçok ticari işletme gerek pazarlama açısından gerekse daha sonrasında kullanabilmek adına kişisel verileri bir şekilde topluyor. Bu işlem sırasında verilerin toplanması suç olmasa bile daha sonraki süreçte bu bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması halinde de suç durumu ortaya çıkıyor. İşte böyle bir durumda dava açmak ve işi yargıya taşımak kişinin kendi inisiyatifine bırakılıyor. Kişi isterse kişisel bilgilerini çoğaltan, taşıyan ve bir başka kişiyle paylaşanlara dava açabilir.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ise avukatların rolünün oldukça fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun için Kişisel Verilerin Korunması yani KVKK avukatı devreye girmesi gerekiyor.

Kişisel veri avukatı dedik ama bu avukatların bu durumda sağladığı yarar acaba nedir?

Avukatların Rolü

Herkesin bilgiye bakış açısı birbirinden farklı olabilir. Yani bir bilişim uzmanı verilere odaklanırken avukat ise hukuki çözümlerin neler olduğuna odaklanırlar. Bunun için avukatlarında kendi konumlarını iyi belirlemeleri gerekiyor. Her alanda başarılı bir savunma gerçekleştirmek zordur bu yüzden avukatlarında kendi uzmanlık alanlarını belirlemeleri gerekiyor. KVKK avukatlığı ise henüz yasanın yeni olmasından dolayı herkes tarafından alınabilecek bir dava sureci değildir.

JURCOM olarak uyum projeleri kapsamında hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş olan KVKK hakkında profesyonel bir ekiple hareket eder ve dava surecinizi başından sonuna titiz bir şekilde değerlendirerek veri mahremiyetinizi korumanızı sağlar.

Veri Korumasında Avukatların Rolü

Avukatlar verilerin korunması hususunda uyum projeleri kapsamında firmaların tüm iş süreçlerini inceledikleri için prosedürlere hakimdir. Böylelikle firma ya da kurumda yasa ile uyumlu hareket etmeyen düzenlemeler varsa tespit edip eksikliklerin düzeltilmesini sağlar. Bilişim teknikeri bir kişinin işi hukuki süreç olmadığından dolayı firma yetkilisi verilerin nasıl korunması gerektiğini hukuken donanımlı olan avukata danışarak yönlendirmesi gerekir. Avukatın ise kişisel veri söz konusu olduğundan hukuki alanda söz söyleyebilecek tecrübeye sahip olması gerekir.