KVKK hukuk danışmanı görevinden önce isterseniz KVKK ne demektir? Bunu bir tanıyalım. Bireylerin  etnik kökeni, sağlık bilgileri, genetik verileri, ticari konumları, inançları, düşünceleri yani onun tanınmasını sağlayacak olan bilgilerin tamamı kişisel veri olarak tanımlanır. Yani kişisel veriden bahsetmek için sadece bireylerin adı, soyadı, kimlik bilgileri olması gerekmez.  Sanıyorum buraya kadar az çok Kişisel Veri kavramı anlaşılmıştır. Bu noktadan sonra ise kafadaki soru işareti acaba yerel bir mevzuat mıdır? Olabilir.

KVKK Yerel Bir Mevzuat mıdır?

KVKK yerel bir mevzuat değildir. Kanunun ilham kaynağı Avrupa Genel Veri Koruma Yönergesidir. Yani Avrupa’daki muadili GDPR’dir.

KVKK’ya göre bireylerin izni olmadan onlara ait olan kişisel bilgilerinin herhangi bir şekilde işlenebilmesi suçtur. Bunun için kanun bir anlamda insanların hak ve hürriyetlerini merkezine almıştır. Eğer bir kurum ya da şirket elinde bulunan verileri işlemek istiyorsa bunun için önce kişi ya da kişilerin açık iznini almak zorundadır. Bu izni alırken de ne amaçla kullanılacağı, kimlerle ne kadar süre boyunca paylaşılacağı ve bilgilerin ne zamana kadar saklanacağını belirtmesi gerekir.  Düzenleyici denetim kapsamında bu kanunun yürütmesi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna aittir. Yani bir kişi eğer ki kendi verilerinin izinsiz bir şekilde paylaşıldığından şikayet ediyorsa Kurum şikayeti değerlendirmeye alır. Kurum ihlali gerçekleştiren firma ya da kişiye çok sıfırdan oluşan rakamlarda ceza kesebileceği gibi hapis cezasının yolunu da açabilmek gerekli yetkiye sahiptir.

KVKK Hangi Kurumları İlgilendirir?

KVKK her kurumu yakından ilgilendirmek zorundadır. Çünkü bireylerin bilgilerini almış, saklamış ve işliyor olan her kurum yasayla muhatap olmak zorundadır. Bunun için bu tür uygulama içerisinde olan her kurum yasanın muhatabı olabilir.

Kanuna Uyum için Yapılması Gerekenler

Yukarıda bahsetmiş olduğum hassasiyet çerçevesinde kurumlar ve firmalar uyum projeleri içerisinde KVKK hukuki danışmanlık hizmeti alabilir. Bu sayede verilerin korunması ve korunmaması halinde nelerle muhatap olabileceğini de öğreniş olacaktır.

JURCOM olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında firma ya da kurumunuzun güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve yasaya en uygun hale gelmenizi sağlarız.

https://www.jurcom.nl/tr2/