KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilerle bu verileri otomatik veya bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişiler için uygulanır. Yani özel sektör firmaları, kurum ve kuruluşlar gibi bir ayırma söz konusu değildir. Amaç belirlenen kuralların tüm kurum ve kuruluşlar için aynı şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Kanunda bahsedilen gerçek kişi ise hak sahibi olarak tanımlanmış olduğundan dolayı herkes bu kapsam içerisinde yer alır.

KVKK Kapsamına Dahil Olmayan Kişiler Var mıdır?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu tanımlanırken gerçek kişiler ifadesi kullanılmıştır. Bunun için kişisel verilerin işlenmiş olduğu tüzel kişiler bu kanunun dışında yer alırlar. Ancak verileri işleyenler açısından Kanunda gerçek ve tüzel kişi şeklinde bir ayırdım söz konusu olmadığından dolayı kapsam dışında hiçbir şey bırakılmamıştır. Fakat verilerin işlenmesinde sistemin bir parçası olmayan veri işleyenler Kanunun kapsamı dışarısında tutulmuşlardır.

Her Veri İşleme İçin Kanun Uygulanacak mıdır?

KVKK’nın 28.maddesinde, bazı durumlarda Kanunun hükümlerinin uygulanmayacağından söz etmektedir. Yani Kanun kapsamı içerisine girmeyecek olan durumlar 28. maddede tam ya da kısmi olarak belirtilmiş ve ikili bir ayırma söz konusu olmuştur.

  • madde 1. fıkrası tam istisnalar
  • madde 2. fıkrası kısmi istisnalar

Yukarıda belirtilmiş olan 28.madde 1. fıkrasındaki tam istisna durumunda Kanunun hiçbir hükümleri uygulanmaz,2. fıkrada ise bazı hükümler uygulanmamaktadır. AB uyum projeleri kapsamında kabul edilen KVKK’da yer alan tam istisna halleri nelerdir? Aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

Tam İstisna Halleri Nelerdir?

Verilerin dağıtılmaması ve işlenmemesi, aile içerisinde verilerin işlenmesi halinde,

Elde edilen verilerin bir araştırma konusu, anket, istatistik ve planlama niyetiyle işlenmesi halinde,

Toplanan verilerin herhangi bir şekilde suç amaçlı kullanılmaması, Milli Savunmayı, güvenliği ve kamu düzenini ihlal etmemek veya herhangi bir şekilde kişilik haklarını ihlal etmemek maksadıyla toplanmış olması halinde,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Verilerin yargı makamları tarafından işlenmesi halinde, kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

https://www.jurcom.nl/tr2/