2016 yılından itibaren hayata geçirilmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) , özel hayatın gizliliğinin sağlaması ve temel hak-özgürlüklerin korunmasını hedefler. Dijital ortamda toplanan kişisel bilgilerin işlenmesini, saklanmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yasanın gerektirmiş olduğu şartlara uymakla yükümlüdür.

6698 sayılı (KVKK) Kişisel Verilerin Korunma Kanununda belirtilmiş olan istisnai durumların dışında insanların kişisel bilgilerinin, yine onların açıkça rızası olmadan işlenmesi yasaklanmıştır. Yasayla birlikte kurumlar ve verileri toplayanlar hiçbir şekilde bu bilgileri üçüncü kişi ve yurtdışına aktaramazlar. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda her şey açıkça maddeler halinde belirtilmiştir. Bu maddelere uymayanlar 5 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılırlar. İdari para cezasının yanı sıra bilgilerin önemine göre ihlal edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Kişisel bilgilerin dijital ortamda zorla ele geçirilmesine neden olan kişiler ise 2 yıldan başlayarak 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar.

Buraya kadar kişisel verileri koruma kanunu ve bu kanununa karşı hareket edenlere verilecek idari para cezası ve hapis cezası hakkında bilgiler verdik.

Peki, bunu daha net anlayabilmek ve neyin suç olup olmadığını bilmek için kişisel veri nedir? Bunu biliyor muyuz?

Bilmiyor ya da kendimizce bir fikrimiz varsa kısaca doğruluğunu özetleyelim.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriden kasıt kimliği belli olan ya da belirlenebilir olan gerçek kişilerin ifade edilmesi biçimidir. Yani kişisel veri yalnızca kişinin adı, soyadı ve doğum yerinin biliniyor olması demek değildir. Bunlarında içerisinde yer aldığı kişinin fiziki, ailesi, sosyal ekonomik durumu gibi bilgilerin tamamının toplanması şeklidir.

Örnek Kişisel Veri: Ad soyad, telefon, araç plakası, SGK bilgileri, pasaport, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izi, genetik bilgiler gibi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu;

Toparlayacak olursak insanlar kendisiyle ilgili kişisel bilgileri verirken bu bilgilerin korunacağını düşünür ve bir anlamda bilgilerini emanet ederler. Bu bilgileri alan kişiler ise daha sonra hesap verebilir olacaklarını göz ardı etmemeleri gerekir. Kendilerine emanet edilen bilgilerin saklanıp korunabilmesi için uygun ortamı mutlaka sağlamak zorunda olurlar. Yani saklanan bilgiler mutlaka KVKK’ya uyumlu olmak zorundadır.