03Apr 2020

KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilerle bu verileri otomatik veya bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişiler için uygulanır. Yani özel sektör firmaları, kurum ve kuruluşlar gibi bir ayırma söz konusu değildir. Amaç belirlenen kuralların tüm kurum ve kuruluşlar için aynı şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Kanunda bahsedilen […]

01Apr 2020

Kişisel verilerin korunması kanununda en önemli ilkelerden birisi “Amaçla sınırlılık” tır. İşlenmiş olan verilerin mutlaka amacının olması ve bilgilerin bu amaç doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde toplanması gerekir. Firma sonradan gerçekleştirebileceği bir çalışma ya da proje için bu bilgileri toplaya ve kullanmaya çalışmaması gerekir.  Kişisel verilerin işlenme faaliyetlerinin dışında gerçekçi olmayan şekilde toplanması ve […]

30Mar 2020

Kişisel veriler toplanırken amacının dışında kullanılmaması gerekir. Verilerin mutlaka toplanırken amacı net ve açık bir şekilde belirtilmeli ve bunun içinde anlaşılır bir dilin kullanılması gerekir. Toplanan bu veriler elbette ki sınırsız süre boyunca kullanılamaz. Bunun için mutlaka amacı ve sınırlarının bilinmesi gerekir. Elde edilen bilgilerin belli bir süre boyunca muhafaza edilmesi gerekir. Bunun içinde veri […]

27Mar 2020

KVKK hukuk danışmanı görevinden önce isterseniz KVKK ne demektir? Bunu bir tanıyalım. Bireylerin  etnik kökeni, sağlık bilgileri, genetik verileri, ticari konumları, inançları, düşünceleri yani onun tanınmasını sağlayacak olan bilgilerin tamamı kişisel veri olarak tanımlanır. Yani kişisel veriden bahsetmek için sadece bireylerin adı, soyadı, kimlik bilgileri olması gerekmez.  Sanıyorum buraya kadar az çok Kişisel Veri kavramı […]

23Mar 2020

7 Nisan 2016 yılından itibaren yürürlüğe girmiş olan KVKK yani kişisel verileri koruma kanunun ile birlikte yaşam içerisinde bir takım farklılıklar getirilmiş oldu. Yasayla birlikte değişen en önemli şey insanların özel hayatlarının gizliliğinin önemi vurgulanmış oldu. Buna karşılık ilgili kişinin özel hayatına dair bilgiler hiçbir şekilde izin alınmadan paylaşılamayacak ve işlenemeyecek. Yani kişisel temel hak […]

18Mar 2020

Teknoloji geliştikçe insanlara ait olan bilgiler her gün farklı platformlar üzerinde kolayca işlenebiliyor. Bu verilerin işlenmesi özellikle ticarette daha hızlı, daha kolaylık ve avantajlar sağlıyor gibi görünüyor olsa da verilerin kötü niyetli olan kişiler tarafından istismar edilme durumu da var. Bunun için toplanan bu verilerin toplayan tarafından korunabilmesi ve bilgileri toplanan kişilerinde haklarını savunabilmesi için […]