26Feb 2020

Kişisel Verilerin Korunmasında Avukat Desteği Modern toplumun en önemli değerleri arasında gösterilen bilgi her geçen gün önemini biraz daha artırırken elde edilen bilgilerin korunması, saklanması, muhafaza edilmesi de gerek devlet gerekse özel firmalar tarafından sağlanmak zorunda. Kişisel verileri Koruma Kanunu bu kapsamda oluşturulmuş ve bireylerin özel yaşamlarını, özel bilgilerini korumakla mükellef kılmıştır. Birçok ticari işletme […]

24Feb 2020

2016 yılından itibaren hayata geçirilmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) , özel hayatın gizliliğinin sağlaması ve temel hak-özgürlüklerin korunmasını hedefler. Dijital ortamda toplanan kişisel bilgilerin işlenmesini, saklanmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yasanın gerektirmiş olduğu şartlara uymakla yükümlüdür. 6698 sayılı (KVKK) Kişisel Verilerin Korunma Kanununda belirtilmiş olan istisnai durumların dışında insanların kişisel bilgilerinin, yine […]

03Feb 2020

GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20. maddesi ile anayasal koruma altına alınan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bireyin kişisel verileri üzerindeki hakkı, kamusal organların kişisel veri ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetleri karşısında, bireyi veri işleme faaliyetlerinin öznesi haline gelmekten, özel yaşam ilişkilerinin bütün yönlerine ait verileriyle kamusal iktidar […]

03Feb 2020

80’lerden sonra ilk kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte, günlük yaşamda hem iş ortamında hem de ev ortamında veri işleme yaygınlık kazanmıştır. Bilgisayarların bu yaygın kullanımı ile birlikte günlük hayatta çeşitli amaçlarla kişisel veriler de yoğun bir şekilde işlenmeye başlamıştır. Bu nedenle, Anayasalar ile korunan kişilik haklarının içerisinde kişisel verilerin de korunmasını gündeme getirmiş, bir temel […]