Risk Değerlendirmesi

 

Uyum riski değerlendirmeleri, yasal gerekliliklere uyumu sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Düzenlemelere uymamak ve yakalanmak bir kuruluş için acımasız olabilir, bu da cezalara ve yaptırımlara neden olabilir. Bundan kaçınmak için, kuruluş içindeki doğal riskleri tanımlamak ve bu riskleri azaltmak adına bir plan geliştirmek için düzenli uyum riski değerlendirmeleri gereklidir.

Uyum riski değerlendirmesi, diğer risk değerlendirme türlerinden farklılık gösterir. Örneğin, iç denetim risk değerlendirmelerinde olduğu gibi finansal tablo risklerine ve kurumsal risk değerlendirmelerinde olduğu gibi stratejik risklere daha az bakar.

Bunun yerine, bir uyum risk değerlendirmesi büyük ölçüde yasal ve politikaya uyumsuzluk veya etik suistimallere odaklanmaktadır.

Etkili bir uyum risk değerlendirmesi yapmak için, performans göstericinin sektörünüzle ilgili düzenlemeleri tam olarak anladığından emin olun. Kalite uyum riski değerlendirmesi, net ve organize risk alanlarıyla güçlü bir çerçeveye dayanır. Uyum riskinin bir bireyin veya ekibin performansının bir yansıması olmadığını, sunulan hizmetleri ve sunulan ürünleri ve kullanılan süreçleri tam olarak anladığına dikkat edin. Etkili bir uyum risk değerlendirmesi, kuruluşunuzda mevcut olan doğal riskleri etkin bir şekilde azaltmak için kaynakları tahsis etmenize olanak sağlayacaktır.

JURCOM’un risk değerlendirmesine yaklaşımı:

  • Mülkiyet kurmak. Her bir riski yönetmekten kimin sorumlu olduğunu açıkça belirtin ve onlara sunulan araçları açıklayın.
  • İşlem yapılabilir hale getirin. Uyum riski değerlendirmesinin doğal riski azaltmak için net adımlar attığından emin olun.
  • Canlı tutun. Değerlendirmeyi, düzenlemeler ve kuruluşun büyümesi ve değişmesi gibi dönüşecek ve değişebilecek canlı bir belge olarak ele alın.
  • İzleme ve raporlama yapın. Politikaların takip edildiğinden ve prosedürlerin amaçlandığı şekilde çalıştığından emin olmak için iç kontrollerin personel ve yöneticiler tarafından sürekli izlenmesi gerekir. Risk değerlendirmesi, risk düzeltme ve risk izleme ve denetim sürecinde tespit edilen risklerin seviyesine bağlı olarak, kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bilgilendirilmelidir.
  • Tekrarlayın ve geri dönüştürün. Periyodik olarak uyum riski değerlendirmesi yapın ve yaklaşımınızı risk yönetimine kaydırmakta tereddüt etmeyin.