Telekomünikasyon

 

Telekomünikasyon sektöründeki değişiklikler, evrensel mobil telekomünikasyon sistemi ve (UMTS), internet üzerinden ses protokolü (VOIP) nedeniyle de başlamıştır.

Telekomünikasyon alanında AB, 2009/140/EC sayılı Daha İyi Düzenleme Yönetmeliğine sahip olup, 2009/136/EC sayılı Vatandaşlık Hakları Direktifi ve Avrupa Elektronik İletişim Düzenleyicileri Kurumu (BEREC), Telekom Reformu paketinin bir parçası olarak 25 Kasım 2009 Konseyinin ve Avrupa Parlamentosu’nun 1211/2009 sayılı Yönetmeliği (EC) ile oluşturulmuştur. 

Mevcut telekom kuralları, Eylül 2016’da başlatılan “bağlantı paketi” aracılığıyla şu anda incelenmektedir. Komisyon, tüm şirketlerin hem yerel hem de ulusal sınırlar boyunca AB’nin her yerinde yeni üst kalite altyapılara yatırım yapmasını daha cazip hale getiren ileriye dönük ve basitleştirilmiş kuralları içeren yeni bir Avrupa Elektronik İletişim Kodu önerdi. JURCOM, telekomünikasyon ile ilgili yasal uygunluk projeleri, risk değerlendirmeleri ve denetim hizmetleri ve yazılımları sunmaktadır.