Makalemizin ayrıntılarında veri sorumlusunun meşru menfaatinin tespit etmek için göz önünde bulundurulması gereken hususlar nelerdir? Ve verilerin sorumluluğunu almış olan kişinin menfaat şartına dayanması halinde bu şartın bulunduğunun tespit edilebilmesi için aşağıda sıralayacağımız maddelerin göz önünde bulundurulması gerekli olacaktır.

Menfaatin veri sorumlusuna ait olması:

Kişisel verileri koruması kanununda verilerin kullanılabilmesi için meşru menfaatin veri sorumlusuna ait olması gerekli olduğu hususu göz önünde bulundurulmuştur. Yani verilerin sorumluluğunu almış kişinin dışında birisinin meşru menfaati kanun kapsamı dışında tutulmuş olduğundan dolayı amacının dışında kullanamaz.

Menfaat meşruluğu nedir?

Bir veriden bahsedebilmemiz için veri sorumlusunun menfaatinin olup olmadığı göz önünde bulundurulmaz, önemli olan şey veri sorumlusunun menfaatinin meşru olmasıdır. Bunun için verileri işleyen kişi daha sonrasında lazım olur diyerek kişisel verileri tutulamaz. Meşru menfaat kavramı şu an hazırda olan hizmet için bir menfaat oluşmuş olması anlamına gelir.

Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olması aynı zamanda verileri işlenecek olan ilgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi gerekir. Her iki taraf içinde dengeli bir durum oluşması gerekir. Bu dengenin ortaya çıkarılması için ise iki aşamadan oluşan bir denge testi yapılmalıdır.

Yapılacak olan ilk aşamada veri sorumlusunun menfaatinin meşru olup olmadığının belirlenmesi sağlanmalı, ikinci aşamada ise ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin neler olabileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu iki test neticesinde hangi tarafın menfaatinin ustun olduğu da ortaya çıkmış olacaktır. Test yapılırken dikkat edilecek husus ise her iki tarafın menfaatlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğidir. Yani bu iki test birbiriyle ilgili olarak görünüyor olsa da farklı anlamlar taşıdığı göz ardı edilmemesi gerekir. Kişisel verilerin işlenme amacı özel olarak verinin neden işlendiği ile yakından alakalıdır.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse, veri sorumlularının meşru olan menfaat şartlarına dayanması hali, KVKK’da yer alan diğer haller uygulanamadığı durumda başvurulacak olan son çare değildir, her şeyi kapsam içerisine alabilecek ve tüm kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini hukuka uygun kılacak bir unsur da değildir.

JURCOM olarak bir firmanızın meşru menfaatleri doğrultusunda verilerin işlenmesiyle alakalı size uzman desteği sağlayabiliriz.

https://www.jurcom.nl/tr2/